I etap badania losów absolwentów zakończony

W chwili obecnej został zakończony I etap badania losów absolwentów szkół zawodowych województwa opolskiego. Zasadniczym celem było poznanie planów edukacyjnych/zawodowych absolwentów I etapu badania, w którym czytelnie znajdzie szczegółowe omówienie zagadnień badawczych, poznanie subiektywnej oceny wiedzy z zakresu nabytych umiejętności oraz zdiagnozowanie tendencji migracyjnych. Wkrótce na stronie domowej Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy zamieszczony zostanie raport z I etapu badania, w którym czytelnik znajdzie szczegółowe omówienie zagadnień badawczych.

Inne źródła danych

Analizy i badania WUP Opole

Analizy i badania WUP Opole

 
Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej

Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej

 

Obserwatorium Integracji Społecznej

Obserwatorium Integracji Społecznej