II etap badania losów absolwentów zakończony

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych województwa opolskiego zostało zakończone.Celem projektu było poznanie planów edukacyjnych/zawodowych absolwentów szkół zawodowych w konfrontacji z ich faktycznym położeniem na rynku pracy w pół roku po ukończeniu szkoły. Na stronie Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy czytelnik znajdzie dwa raporty cząstkowe: raport z I fali badania – wśród uczniów/studentów kończących edukację oraz raport z II fali badania – wśród uczniów/studentów w pół roku po zakończeniu ich edukacji.

W obu raportach czytelnik znajdzie szczegółowe informacje na temat subiektywnej oceny wiedzy z zakresu nabytych umiejętności oraz zdiagnozowane tendencje migracyjne. Znajduje się tam również opis aktualnego położenia na rynku oraz ocena zgodności zdobytych kwalifikacji z aktualnie wykonywaną pracą.

I etap badania losów absolwentów zakończony

W chwili obecnej został zakończony I etap badania losów absolwentów szkół zawodowych województwa opolskiego. Zasadniczym celem było poznanie planów edukacyjnych/zawodowych absolwentów I etapu badania, w którym czytelnie znajdzie szczegółowe omówienie zagadnień badawczych, poznanie subiektywnej oceny wiedzy z zakresu nabytych umiejętności oraz zdiagnozowanie tendencji migracyjnych. Wkrótce na stronie domowej Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy zamieszczony zostanie raport z I etapu badania, w którym czytelnik znajdzie szczegółowe omówienie zagadnień badawczych.

Inne źródła danych

Analizy i badania WUP Opole

Analizy i badania WUP Opole

 
Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej

Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej

 

Obserwatorium Integracji Społecznej

Obserwatorium Integracji Społecznej